Pædagogisk massage

Pædagogisk massage giver ro og nærvær.
Pædagogisk massage er et supplement til den øvrige behandling. Her arbejder vi med følesansning, kropsbevidsthed og styrkelse af den unges selvopfattelse. Følesansen aktiveres gennem massagens berøring, de forskellige greb, tryk og strøg. Det at sanseindtryk gennem huden har stor indvirkning på, hvordan en ung har det både fysisk og psykisk – og på, hvordan den unge oplever sig selv og det at være til.


Rammerne
Rammerne omkring pædagogisk massage er præget af ro og nærvær og en høj grad af etik. Vi møder de unge, hvor de er og med de forudsætninger, vedkommende har. I forbindelse med massagen opstår der nærhed, fortrolighed og tillid. Det er med til at styrke og udvikle de unges motivation og evner til at indgå i sociale sammenhænge.
Uddannede pædagogiske massører.
Pædagogisk massage udføres af massør der er uddannet i pædagogisk massage og med erfaring fra fysisk/psykisk syge og utilpasset unge fra bl.a. social pædagogiske opholdsteder.
Behandlingen tilpasses den unge og kan enten forgå i klinikken eller hjemme hos den unge.
Behandlingen kan forgå enten siddende eller liggende.